Sơ đồ tổ chức

NTP Co.

Công Ty TNHH Thương Mại N.T.P 

Văn Phòng tại : 278 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quân 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 08. 3863 1133 / Fax: 08. 3862 0926

Email: info@ntp.com.vn

Hotline: 0909 484893

TOP